Saturday, January 18, 2014

Kementerian Hal Ehwal Dalam NegeriAbout Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Sejak penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 sehingga bulan Mac 1951, pentadbiran Malaysia di peringkat Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Pusat (Central Government) telah diuruskan oleh tiga orang pegawai tinggi Inggeris yang digelar Ketua Setiausaha atau Setiausaha Kerajaan (Chief Secretary), Peguam Negara (Attorney General) dan Setiausaha Kewangan (Financial Secretary).

Dalam bulan Mac 1951, pemerintahan penjajah Inggeris di Persekutuan Tanah Melayu telah membuat satu perubahan penting lagi bersejarah dengan mengadakan satu cara baru yang dinamakan 'Sistem Ahli' (Member System).
Pada masa itulah mula wujudnya portfolio atau jabatan yang dinamakan Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri yang kini dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sehingga kini, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah menjalani sejarahnya tersendiri dan beberapa kali bertukar nama dari Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri (Department of Home Affairs), Kementerian Dalam Negeri dan Keadilan (Ministry of the Interior and Justice), Kementerian Dalam Negeri (Ministry of the Interior) dan Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Internal Security), Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) dan kini dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.


...continue reading on website


Agensi / Jabatan

  • Jabatan Imigresen Malaysia
  • Jabatan Pendaftar Pertubuhan
  • Jabatan Pendaftaran Negara

How to Apply

Iklan Kekosongan Di Kementerian Dalam Negeri, Click here


Contact

Bahagian Urusetia Lembaga Parol
Aras 6, Blok D9, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62546 Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Telefon : 03-88811959
Faks : 03-88811740

or visit Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri website for further information.


Others 

Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
DMCA.com