Saturday, January 18, 2014

Kementerian Kerja RayaAbout Kementerian Kerja Raya

Pada tahun 1954, Kerajaan Inggeris telah mengambil langkah memisahkan pentadbiran Tanah Melayu (Malaya) daripada pentadbirannya yang berpusat di Singapura. Ini merupakan detik permulaan jabatan-jabatan kerajaan di Tanah Melayu dibenarkan melaksana polisi dan program masing-masing. Dalam tahun 1956, Ketua Menteri dan beberapa orang Menteri telah dilantik mengetuai Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu.
Pada tahun yang sama, beberapa kementerian telah diwujudkan termasuklah Kementerian Kerja Raya dengan nama asalnya Kementerian Kerja Raya, Pos dan Telekom. Y.B. Encik Sardon bin Haji Jubir adalah Menteri pertama yang mengetuai Kementerian ini. Fungsi dan tanggungjawab Jabatan Kerja Raya telah dikekalkan dan diletakkan di bawah pentadbiran Kementerian ini. Pada tahun 1975, Kementerian ini telah disusun semula dan dinamakan Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan.
Perkembangan pesat pembangunan dan sosioekonomi negara dalam tahun 1970an telah menyebabkan fungsi dan peranan Kementerian ini bertambah. Sesuai dengan peranan tersebut, pada tahun 1978 sekali lagi nama Kementerian ditukar kepada Kementerian Kerja Raya dan Kemudahan Awam. Walau bagaimanapun selari dengan pengkhususan tanggungjawab, pada tahun 1980an Kerajaan telah mengambil keputusan menamakan Kementerian dengan nama Kementerian Kerja Raya Malaysia dan nama itu kekal sehinggalah sekarang.

...continue reading on website

Agensi / Jabatan

 • Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
Badan Berkanun

  • Lembaga Jurutera Malaysia
  • Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
  • Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
  • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia


   How to Apply

   Iklan Jawatan Kosong di Kementerian Kerja Raya, lihat disini


   Contact

   Unit Komunikasi Korporat,
   Kementerian Kerja Raya,
   Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
   Jalan Sultan Salahuddin,
   50580 Kuala Lumpur

   Tel: (603)-2711 1100
   Faks: (603)-2711 1101
   E-mel: Pegawai Perhubungan Awam


   or visit Kementerian Kerja Raya website for further information.


   Others 

   Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
   DMCA.com