Saturday, January 18, 2014

Kementerian KewanganAbout Kementerian Kewangan

Kementerian Kewangan ialah sebuah kementerian yang bertujuan untuk mengurus pendapatan negara Malaysia dan pertumbuhan ekonomi serta pembahagian kekayaan negara yang saksama antara rakyat. Kementerian ini waujud dua menteri yang bertanggungjawab, iaitu Menteri I Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak dan Menteri II Dato' Sri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah.
Ketua Setiausaha Perbendaharaan ialah Dato' Seri Dr Mohd Irwan Serigar bin Abdullah.

...continue reading on website

Bahagian

  • Perbendaharaan Malaysia Sabah
  • Perbendaharaan Malaysia Sarawak
   Agensi / Jabatan

    • Jabatan Akauntan Negara
    • Jabatan Kastam Diraja Malaysia
    • Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
     Badan Berkanun

      • Akademik Kastam Diraja Malaysia
      • Bank Negara Malaysia
      • Bank Simpanan Nasional
      • Institut Akauntan Malaysia
      • Institut Penilaian Negara
      • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
      • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
      • Lembaga Pembangunan Langkawi
      • Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan
      • Suruhanjaya Sekuriti
       Agensi / Jabatan di Negeri

       • Jabatan Kastam dan Eksais Diraja

       How to Apply

       Semua permohonan hendaklah disampaikan kepada :

       Setiausaha Sahagian ,
       Sahagian Dasar Saraan, Wang Awam Dan Khidmat Pengurusan
       Seksyen Pengurusan Sumber Manusia
       Presint 2, Tingkat 3, Blok Selatan
       Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
       62592 W.P PUTRAJAYA
       (u.p.:Puan Rohana binti A.Kahar)

       Semakan melalui carian jawatan kosong , lihat disini

       Contact

       KEMENTERIAN KEWANGANKompleks Kementerian Kewangan
       No. 5 Persiaran Perdana
       Presint 2, Pusat Pentadbiran
       Kerajaan Persekutuan
       62592 WP Putrajaya
       Tel: 03-8000 8000
       Fax: 03-8882 3893/03-8882 3894
       Emel: pro@treasury.gov.my       or visit Kementerian Kewangan website for further information.


       Others 

       Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
       DMCA.com