Saturday, January 18, 2014

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan MasyarakatAbout Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga adalah manifestasi pelaksanaan iltizam negara yang dibuat di Persidangan Sedunia Keempat Wanita di Beijing pada tahun 1995 seperti yang terkandung dalam dokumen Landasan Tindakan bagi memajukan wanita ke tahun 2000, iaitu :

"Pewujudan sebuah Kementerian yang lengkap menggambarkan komitmen Kerajaan yang tinggi untuk meningkatkan martabat wanita di negara ini"

Penubuhan Kementerian Hal Ehwal Wanita telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada 17 Januari 2001. Fungsi Kementerian kemudiannya telah diperluaskan dan ditukar namanya kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga (KPWK) mulai 15 Februari 2001. Sehubungan itu, Jabatan Hal Ehwal Wanita (HAWA) dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) telah diletakkan di bawah Kementerian. HAWA kemudiannya distruktur semula dan dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Wanita (JPW).

Selepas Pilihan Raya Umum Kesebelas pada bulan Mac 2004, fungsi dan tanggungjawab KPWK telah diperluaskan lagi. Pada 27 Mac 2004 fungsi Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat telah dibubarkan, dan telah dipindahkan ke KPWK. Selaras dengan pertubuhan tersebut, KPWK telah ditukar nama menjadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

...continue reading on website


Agensi / Jabatan

  • Institut Sosial Malaysia
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
  • Jabatan Pembangunan Wanita
   Badan Berkanun

   • Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

   How to Apply


   Semak jawatan kosong - KPWKM , disini

   Contact

   No 55,Persiaran Perdana Presint 4,
   62100 Putrajaya.
   MALAYSIA.

   Tel: +603 - 8000 8000
   Faks: +603 - 8323 2000

   or visit Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat website for further information.


   Others 

   Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
   DMCA.com