Saturday, January 18, 2014

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan IndustriAbout Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (singkatan MITI, daripada Ministry of International Trade and Industry) ialah sebuah kementerian di bawah kerajaan persekutuan Malaysia. Kementerian ini diberi tanggungjawab menyelia kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Malaysia di peringkat antarabangsa seperti import dan eksport selain menyelaras kegiatan dan dasar-dasar perindustrian negara ini. Dengan ibu pejabat di Kuala Lumpur, ia merupakan satu-satunya kementerian yang tidak berpindah ke pusat pentadbiran baru kerajaan persekutuan, Putrajaya. Hal ini berikutan keputusan kerajaan mengekalkan Kuala Lumpur sebagai pusat kewangan, ekonomi dan perindustrian kebangsaan.

Kementerian ini yang ditubuhkan bermodelkan kementerian yang sama di Jepun mengetuai usaha-usaha penggalakan pelaburan asing di Malaysia melalui Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, agensi yang dipertanggungjawabkan kepadanya yang mempunyai pejabat di beberapa buah negara dagang utama Malaysia, seperti Amerika Syarikat, Jepun, Australia, United Kingdom dan Jerman. Selain itu, kakitangan MITI yang diketuai oleh seorang menteri mewakili negara ini dalam rundingan berkaitan perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara asing seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

Kementerian ini kini diketuai oleh Mustapa Mohamed dan dibantu oleh seorang timbalan iaitu Hamim Samuri sejak bulan Mei 2013. Menteri sebelumnya (Kabinet 2004-2008) ialah Datuk Seri Rafidah Aziz yang turut dikenali dengan panggilan "wanita besi".


...continue reading on website

Badan Berkanun

  • Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
  • Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
  • Perbadanan Pembangunan Perdangangan Luar Malaysia (MATRADE)
  • Perbadanan Produktiviti Negara Malaysia (NPC)
  • Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF)

   How to Apply

   Ketua Setiausaha
   Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
   Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
   Tin
   gkat 9, Blok 10
   Kompleks Pejabat Kerajaan
   Jalan Duta
   50622 KUALA LUMPUR
    
   Semak online jawatan kosong , lihat disini

   Contact

   Ministry of International Trade and Industry
   Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta,
   50622 Kuala Lumpur
   Malaysia
   Location Map
   Tel: 603-8000 8000
   Fax: 603-6201 2337
   Email: webmiti@miti.gov.my

   or visit Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri website for further information.


   Others 

   Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
   DMCA.com