Tuesday, January 14, 2014

Persatuan Peguam Syarie MalaysiaAbout Persatuan Peguam Syarie Malaysia


TUJUAN dan MATLAMAT PGSM (Fasal 4 - Undang-Undang Tubuh PGSM)

* Menyatupadukan Peguam Syarie untuk kepentingan dan faedah Peguam Syarie, undang-undang dan Hukum Syarak
* Menjaga kepentingan dan kebajikan ahli melalui aktiviti-aktiviti berfaedah.
* Sebagai perantaraan bagi institusi perundangan, pentadbiran Islam dan masyarakat Islam dalam perkara yang berkaitan dengan Hukum Syarak dan undang-undang Syariah.
* Sebagai saluran penyampaian idea, cadangan, bantuan dan sokongan secara kolektif kepada semua pihak dalam menyelesaikan isu-isu semasa yang berkaitan.
* Membuat perhubungan atau kerjasama dengan lain-lain badan atau persatuan yang mempunyai tujuan yang sama.
* Membeli, menjual, memajak, memiliki, menyewa, menukar hakmilik, menyerah, memaju dan membuat lain-lain urusan yang bersangkutan dengan tanah, saham dan lain-lain harta.
* Meminjam wang untuk kegunaan atau kepentingan PGSM.
* Menubuhkan Yayasan untuk kebajikan, pelajaran, latihan, pengurusan dan kemahiran untuk kepentingan ahli-ahli dan keluarga ahli PGSM.
* Mencadangkan peruntukan yang sesuai kepada pihak berwajib terhadap perundangan dan amalan-amalan yang lebib baik berdasarkan perundangan Islam. * Memartabatkan institusi dan perundangan Syariah


Position Available

  • No Position Available at this time.

Basic Requirements and Qualifications

  • NA

How to Apply


Daftar Keahlian PGSM


Contact

Shariah Lawyers Association of Malaysia)
Sekretariat PGSM
d/a Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan,
Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
No. 71, Jalan Sri Hartamas, Taman Sri Hartamas, 50676 Kuala Lumpur
Tel : 03-6205 7000 sambungan 184. Faks : 03-5511 4391
Blog : http://www.peguamsyariemalaysia.blogspot.com
E-mail : sekretariatpgsm@yahoo.com

or visit Persatuan Peguam Syarie Malaysia website for further information.


Others 

Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
DMCA.com