Friday, January 17, 2014

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)About Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Penubuhan sebuah universiti di negeri Kelantan telah dijadikan salah satu komponen dalam Rancangan Malaysia Ke-9 bagi menyokong pembangunan modal insan berkualiti dalam sektor pendidikan tinggi negara. YAB Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan persetujuan kerajaan untuk menubuhkan sebuah universiti di Kelantan dalam pembentangan RMKe-9 pada 31 Mac 2006.
 
 
Penubuhan Universiti ini telah mendapat kelulusan daripada Jemaah Menteri dalam Mesyuarat Kabinet pada 14 Jun 2006.  Jemaah Menteri juga telah menetapkan supaya falsafah kurikulum pengajian di UMK berteraskan kepada pendidikan keusahawanan dan perusahaan (entrepreneurship education and enterprises) dalam semua program pengajian. Oleh itu frasa rangsangan seperti “Entrepreneurship is Our Thrust” (Keusahawanan Teras Kami) dan “Entrepreneurial University” (Universiti Keusahawanan) digunakan dengan meluas.

...continue reading on website

Position Available

  • Academic
  • Administration
  • Non AcademicHow to Apply


Check out the latest vacancy available in here


Contact

UNIT KEMASUKAN, REKOD DAN PROMOSI
BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN, 
KAMPUS BACHOK, 
BEG BERKUNCI NO. 01,
16300 BACHOK
KELANTAN
 
Telefon 1 : +609-7797000 / 7027 / 7005
Faksimili : +6097797052
 
e-mail : akademik@umk.edu.my
or visit Universiti Malaysia Kelantan (UMK) website for further information.


Others 

Find out more jobs only visit oh Career! - The unix Job Search Engine.
DMCA.com